conservation status of a species


conservation status of a species
rūšies apsaugos būklė statusas Aprobuotas sritis kraštovaizdžio apsauga apibrėžtis Apsaugos kokybę rodanti rūšį veikiančių poveikių visuma, galinti turėti ilgalaikę įtaką rūšies paplitimui, jos populiacijų gausumui europinėje teritorijoje valstybių narių, kurioms taikoma Europos Bendrijos steigimo sutartis. atitikmenys: angl. conservation status of a species šaltinis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 1, 2, 4, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 24¹ straipsniu ir priedu įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902); Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • conservation status of a species — rūšies apsaugos būklė statusas Aprobuotas sritis biologinė įvairovė apibrėžtis Rūšies apsaugos požymių visuma, turinti ar galinti turėti ilgalaikį poveikį tos rūšies populiacijos paplitimui ir gausumui. atitikmenys: angl. conservation status of a …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • favourable conservation status of a species — palanki natūralios buveinės apsaugos būklė statusas Aprobuotas sritis kraštovaizdžio apsauga apibrėžtis Būklė, kai natūralus buveinės arealas ir jos užimami plotai tame areale nekinta arba didėja, kai yra ir, tikėtina, ateityje neišnyks jos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • favourable conservation status of a species — palanki rūšies apsaugos būklė statusas Aprobuotas sritis biologinė įvairovė apibrėžtis Rūšies apsaugos būklė, kai rūšies populiacijos pokyčiai rodo, kad populiacija pajėgi ilgą laiką išlikti gyvybinga savo natūralioje buveinėje, o rūšies arealas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Conservation status — by risk of extinction Extinct Extinct …   Wikipedia

  • conservation status —   Estimation of rarity of a species; threatened status.   See also Red List …   Expanded glossary of Cycad terms

  • Ecoregion conservation status — Conservation status of the Global 200 ecoregions is used to classify ecoregions into one of three broad categories: critical/endangered , vulnerable , or relatively stable/relatively intact .The conservation status of terrestrial ecoregions is… …   Wikipedia

  • NatureServe conservation status — The NatureServe conservation status system, maintained and presented by NatureServe in cooperation with the Natural Heritage Network, was developed in the United States in the 1980s by The Nature Conservancy (TNC) as a means for ranking or… …   Wikipedia

  • Manatee Conservation Status — Contents 1 Manatee Overview 2 Sources of Danger 3 Becoming Endangered/Legal Protection 4 Organizations 5 …   Wikipedia

  • Conservation Dependent — Conservation status by risk of extinction Extinct Extinct Extinct in …   Wikipedia

  • Conservation in Belize — A bluehead wrasse in the Belize Barrier Reef, part of the world s second largest coral reef system. Since declaring independence in 1981, Belize has enacted many environmental protection laws aimed at the preservation of the country s natural and …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.